مجتمع مسکونی رویای سبز

این سازه در چهار بلوک ، هر بلوک هجده طبقه و اتصالات پیچ و مهره ای و مقطع صلیب می باشد که فاز اول از بلوک 1 به اتمام رسیده و فاز دوم در حال ساخت می باشد. 

مکان پروژه : متل قو

کارفرما : شرکت پارسیان کوشک - جناب آقای روان پاک

وزن پروژه : 8000 تن